Cursus Wet op de ondernemingsraden

In deze digitale E-cursus over de Wet op de ondernemingsraden (WOR) wordt ingegaan op de belangrijkste bevoegdheden vanuit de WOR.

Jan Bubberman · 23 april 2021

Een online E-cursus WOR (Wet op de ondernemingsraden) voor (nieuwe) leden van ondernemingsraden of medezeggenschapsleden die werken met de WOR.

Misschien ben je net gestart als beginnend lid van de ondernemingsraad en wordt je geconfronteerd met verschillende uitdagingen. Zoals bijvoorbeeld dat je bekend bent met welke bevoegdheden de OR heeft uit de Wet op de ondernemingsraden en dat je ze leert gebruiken. Of misschien zit je al wat langer in de ondernemingsraad en wil je te weten komen welke veranderingen in de wetgeving zijn toegepast.

En natuurijk wil je voor de achterban resultaten behalen. Hoe je dat kan doen leer je in deze online cursus Wet op de ondernemingsraden. Je kan zelf bepalen wanneer je de lessen wilt volgen en op welk tijdstip en ook nog eens overal in de gehele wereld (mits je wifi hebt).

Voor de OR-leden die zich inschrijven wordt je automatisch toegelaten tot de WOR-Groep. Hier ontmoet je collega OR-leden vanuit wellicht andere branches. Maar hier kan je dus van leren en sparren met anderen.

Resultaat van deze cursus WOR:

 • Je krijgt inzicht in de rol van de OR in de eigen organisatie
 • Je kent de belangrijkste bevoegdheden van de OR.
 • Je weet wanneer u instemmingsrecht en adviesrecht hebt.
 • Je kent de instemmings- en adviesprocedure.
 • Je krijgt zicht op de taken van de OR.
 • Je weet hoe u invloed uit kunt oefenen op het beleid.

Bij deze cursus Wet op de ondernemingsraden maken we gebruik van diverse documenten die je kan bekijken en/of downloaden via de Map Divers Materiaal, je wordt hier automatisch in toegelaten. Daarin staat ook de tekst van de Wet op de ondernemingsraden.

In deze digitale E-cursus over de Wet op de ondernemingsraden (WOR) wordt ingegaan op de belangrijkste bevoegdheden voor de medezeggenschap:

 • artikel 24 – Bespreking van de algemene gang van zaken;
 • artikel 25 – Het Adviesrecht van de OR;
 • artikel 27 – Het instemmingsrecht van de OR;
 • artikel 31 – Het informatierecht van de OR;
 • artikel 23 – Het initiatiefrecht van de OR.

En natuurlijk zijn er ook nog andere artikelen waar in deze online cursus aandacht voor is. Denk bijvoorbeeld aan de geheimhoudingsplicht of het raadplegen van deskundigen. Maar ook hoeveel tijd mag je precies besteden aan medezeggenschap? Op al deze vragen wordt een antwoord gegeven.

Aan het einde van deze training en na het voltooien van de laatste opdracht ontvang je een certificaat dat je deze cursus WOR met goed gevolg hebt afgesloten.

Het is ook mogelijk om deze training fysiek of online als maatwerktraining te volgen. Je kan contact opnemen met de trainer.

Cursus Onderwerpen

Laat alles zien
Hoofdstuk Onderwerpen
0% Afgerond 0/1 Stappen
Hoofdstuk Onderwerpen
0% Afgerond 0/1 Stappen
Hoofdstuk Onderwerpen
0% Afgerond 0/1 Stappen
Hoofdstuk Onderwerpen
0% Afgerond 0/1 Stappen
Hoofdstuk Onderwerpen
0% Afgerond 0/1 Stappen

Over de trainer

Jan Bubberman

5 Cursussen

Niet ingeschreven

Cursus Inhoud

 • 18 Hoofdstukken
 • 53 Lessen
 • 2 Quizzen